Ас Програм

Aгенција за развој информационих система

Београд, Михаљевачка 14

  Контактирајте нас

О нама

Ас Програм је агенција за развој информационих система и основана је 02.08.1993. године. Оновна делатност је пројектовање, израда и одржавање пословног апликативног софтвера.

Апликативни софтвер

Desktop апликације

 • Финансијско књиговодство
  • главна књига
  • аналитика
  • налози
  • дневник
  • извештаји
 • Обрачун зараде запослених и осталих лица
  • обрачун и евиденција зараде и накнаде зараде
  • привремени и повремени послови
  • уговори о делу и ауторски уговори,
  • налози за пренос
  • експорт података за пореску пријаву и Регистар запослених
  • извештаји
 • Омладинска задруга
  • евиденција чланова и послодваца
  • евиденција упута и израда фактура
  • обрачун зараде,
  • налози за пренос
  • извештаји
 • Књиговодство основних средстава
  • евиденција основних средстава
  • књижење промена
  • обрачун амортизације
  • припрема и обрада пописа
  • извештаји
 • Робно – материјално књиговодство
  • евиденција магацина, робе и материјала
  • књижење промена
  • извештаји

Web апликације

 • Web сајтови
  • интернет презентација вашег пословања
 • Web апликације

Референце

Јавне установе

 • ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
  Београд, Булевар деспота Стефана 54А
 • ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЈАГОДИНА
  Јагодина, Краља Петра I 6
 • ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЈАГОДИНА
  Јагодина, Вука Бојовића 2
 • ЈП ЗООЛОШКИ ВРТ
  Јагодина, Браће Дирак бб

Производна делатност и услуге

 • BECCHIS OSIRIDE doo Kragujevac
  Крагујевац, Драгослава Срејовића 89
 • ГРАФЕКС ПЛУС д.о.о.
  Батајница, Драге Михајловића 27
 • НАНО МОБИЛ
  Земун, Змај Јовина 20
 • Омладинска задруга ТРМ
  Земун, Задругарска бб
 • Књиговодствена агенција КОНТОХЕРБ
  Батајница, Босанске Крајине 41

Установе културе

 • МУЗЕЈ ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ СРБИЈЕ
  Београд, Господар Јевремова 19
 • МУЗЕЈ У ПРИШТИНИ
  Београд, Студентски трг 13
 • ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ ЈАГОДИНА
  Јагодина, Кнегиње Милице 82
 • Историјски архив СРЕДЊЕ ПОМОРАВЉЕ
  Јагодина, Милана Мијалковића 14
 • Народна библиотека РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ
  Јагодина, Кнегиње Милице 2-4
 • Културни центар СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ
  Јагодина, Кнегиње Милице 25
 • Ансамбл КОЛО
  Београд, Митрополита Петра 8

Образовно васпитне установе

 • ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА
  Београд, Булевар војводе Бојовића 2
 • Музичка школа ДАВОРИН ЈЕНКО
  Београд, Мишка Крањца 7
 • ПЕТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
  Београд, Хасанагинице 8
 • ТРГОВАЧКА ШКОЛА
  Београд, Хиландарска 1
 • Техничка школа ДРВО АРТ
  Београд, Цара Душана 23
 • ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
  Јагодина, Кнегиње Милице 101
 • САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА
  Земун, Цара Душана 262
 • ПОЉОПРИВРЕДНО ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА
  СА ДОМОМ УЧЕНИКА СВИЛАЈНАЦ
  Свилајнац, Краља Петра Провог 64
 • СРЕДЊА ШКОЛА СВИЛАЈНАЦ
  Свилајнац, Браће Југовића 10
 • Основна школа ВУК КАРАЏИЋ
  Београд, Таковска 41
 • Основна школа ГОРАН ОСТОЈИЋ
  Јагодина, Зеленгора бб
 • Основна школа ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ
  Свилајнац, Алеја палих бораца 6

Предшколске установе

 • Предшколска установа ПОЛЕТАРАЦ
  Баточина, Краља Петра I 73
 • Установа за децу предшколског узраста
  НАША МЛАДОСТ
  Лапово, Михајла Пупина 2
 • Предшколска установа ДЕЧЈА РАДОСТ
  Свилајнац, Радничка 1

Контакт

Михаљевачка 14
11273 Београд
пак 201365

Ненад Трајковић
nenad@asprogram.com
061 135 0 695
064 11 234 08

Михаило Трајковић
mihailo@asprogram.com
061 24 13 489